مقاله ۴ عضو علمی دانشگاه پیام نور جزء مقالات پراستناد قرار گرفت

پیام نورنا : بر اساس آمار پایگاه استنادی وب آو ساینس(ISI)،مقاله دکتر علی اکبر خاصه، فرامرز سهیلی، هادی شریف مقدم و افشین موسوی چلک اعضای هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی پیام نور تحت عنوان ” Intellectual structure of knowledge in iMetrics: A co-word analysis ” که در مجلهInformation Processing and Managementچاپ شده بود، توانست در مدت کوتاهی پس از چاپ،جزء مقالات پراستناد (highly cited Paper) قرارگیرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : مقاله ۴ عضو علمی دانشگاه پیام نور جزء مقالات پراستناد قرار گرفت

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

تولید ۹۰ مقالهISI در دانشکده ریاضی دانشگاه امیرکبیر

پیام نورنا : معاون پژوهشی دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر از تولید ۹۰ مقاله ISI در سال 95 در این دانشکده خبر داد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : تولید ۹۰ مقالهISI در دانشکده ریاضی دانشگاه امیرکبیر

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM