«سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران» منصوب شد

پیام نورنا : وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی «سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران» را منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : «سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران» منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

۲ انتصاب جدید در دانشگاه آزاد

پیام نورنا : فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در احکام جداگانه ای عامل خزانه دار و مدیر کل امور مالی واحدهای علوم و تحقیقات و تهران شمال را منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : ۲ انتصاب جدید در دانشگاه آزاد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زابل منصوب شد

پیام نورنا : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر هادی میرزایی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زابل منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زابل منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

۱۰ حکم انتصاب جدید در دانشگاه آزاد صادر شد

پیام نورنا : فرهاد رهبر با صدور احکام جداگانه ای ۱۰ تن از روسای استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : ۱۰ حکم انتصاب جدید در دانشگاه آزاد صادر شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

اعضای شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد منصوب شدند

پیام نورنا : فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکام جداگانه ای اعضای شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی را به مدت ۲ سال منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : اعضای شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد منصوب شدند

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی منصوب شد

پیام نورنا : معاون آموزشی وزارت علوم در حکمی ابوالقاسم دولتی را به سمت مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

سرپرست دانشگاه بیرجند منصوب شد

پیام نورنا : دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر احمد خامسان را به سمت “سرپرست دانشگاه بیرجند” منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : سرپرست دانشگاه بیرجند منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

سرپرست دانشگاه علم و صنعت منصوب شد

پیام نورنا : وزیر علوم در حکمی جبارعلی ذاکری را به عنوان سرپرست دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : سرپرست دانشگاه علم و صنعت منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

جانشین وزیر علوم در ستاد اقتصاد مقاومتی وزارتخانه منصوب شد

پیام نورنا : وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، معاون پژوهش و فناوری این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان جانشین خود در ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت علوم منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : جانشین وزیر علوم در ستاد اقتصاد مقاومتی وزارتخانه منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

سرپرست اداره کل امور اداری دانشگاه آزاد منصوب شد

پیام نورنا : کیوان مرادیان کوچکسرایی به عنوان سرپرست اداره کل امور اداری و منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : سرپرست اداره کل امور اداری دانشگاه آزاد منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

مدیر جدید فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ها معرفی شد

پیام نورنا : رئیس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، به عنوان مدیر جدید فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ها معرفی شد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : مدیر جدید فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ها معرفی شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

اعضای شورای برون مرزی دانشگاه آزاد منصوب شدند

پیام نورنا : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در احکامی جداگانه، رئیس، دبیر و اعضای شورای برون مرزی این دانشگاه را منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : اعضای شورای برون مرزی دانشگاه آزاد منصوب شدند

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

سرپرست دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر منصوب شد

پیام نورنا : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر را منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : سرپرست دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

۲ انتصاب جدید در دانشگاه آزاد

پیام نورنا : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در احکامی جداگانه سرپرست واحدهای دامغان و ورزقان این دانشگاه را منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : ۲ انتصاب جدید در دانشگاه آزاد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منصوب شد

پیام نورنا : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، دکتر سید محمد هاشمی شهری را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

مدیران کل آموزشی و امور هیات علمی علوم و تحقیقات منصوب شدند

پیام نورنا : رئیس واحد علوم و تحقیقات در احکامی مدیران کل امور آموزشی و امور هیات علمی این واحد دانشگاهی را منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : مدیران کل آموزشی و امور هیات علمی علوم و تحقیقات منصوب شدند

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

معاون وزیر علوم به عنوان دبیر جشنواره بین المللی فارابی منصوب شد

پیام نورنا : با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دبیر دهمین جشنواره بین المللی فارابی منصوب شد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : معاون وزیر علوم به عنوان دبیر جشنواره بین المللی فارابی منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

تأیید انتخاب ۱۰ رئیس واحد دانشگاه آزاد اسلامی

پیام نورنا : دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از انتخاب ۱۰ تن از روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : تأیید انتخاب ۱۰ رئیس واحد دانشگاه آزاد اسلامی

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

مدیران شورای علمی دهمین جشنواره فارابی منصوب شدند

پیام نورنا : وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور احکامی جداگانه، رئیس دبیرخانه و دبیر شورای علمی دهمین جشنواره بین المللی فارابی را منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : مدیران شورای علمی دهمین جشنواره فارابی منصوب شدند

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM