سرپرست دانشگاه آزاد واحد گنبدکاووس منصوب شد

پیام نورنا : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، احمد مهرابیان را به سمت واحد گنبدکاووس این دانشگاه منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : سرپرست دانشگاه آزاد واحد گنبدکاووس منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

روسای دبیرخانه ۴ منطقه دانشگاه پیام نور منصوب شدند

پیام نورنا : دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور طی احکام جداگانه، روسای دبیرخانه مناطق یک، ۵، ۶ و ۱۰ دانشگاه پیام نور را صادر کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : روسای دبیرخانه ۴ منطقه دانشگاه پیام نور منصوب شدند

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

رئیس دانشگاه دامغان ابقا شد

پیام نورنا : وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی عبدالعلی بصیری را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه دامغان ابقا کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : رئیس دانشگاه دامغان ابقا شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین منصوب شد

پیام نورنا : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی حامد زارعی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

سرپرست سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهی منصوب شد

پیام نورنا : با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ سرپرست سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهی منصوب شد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : سرپرست سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهی منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

دبیر و اعضای ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد منصوب شدند

پیام نورنا : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در احکامی جداگانه دبیر و اعضای ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر این دانشگاه را منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : دبیر و اعضای ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد منصوب شدند

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی سمنان منصوب شد

پیام نورنا : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر نوید دانایی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : سرپرست دانشگاه علوم پزشکی سمنان منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

روسای واحدهای تهران جنوب و یادگار امام (ره) منصوب شدند

پیام نورنا : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در احکام جداگانه‌ای، روسای واحد تهران جنوب و واحد یادگار امام خمینی (ره) را منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : روسای واحدهای تهران جنوب و یادگار امام (ره) منصوب شدند

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

معاون دانشجویان داخل وزارت علوم منصوب شد

پیام نورنا : رئیس سازمان امور دانشجویان با صدور حکمی معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان را منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : معاون دانشجویان داخل وزارت علوم منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان منصوب شد

پیام نورنا : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی سید نیما مساوات را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم منصوب شد

پیام نورنا : وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم را منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد ناحیه جنوب و غرب استان قزوین

پیام نورنا : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی رضا شعبان نژادخاص را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ناحیه جنوب و غرب استان قزوین منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد ناحیه جنوب و غرب استان قزوین

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

انتصابات جدید در دانشگاه آزاد

پیام نورنا : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در احکامی سرپرستان واحدهای خوی و بندرلنگه این دانشگاه را منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : انتصابات جدید در دانشگاه آزاد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منصوب شد

پیام نورنا : با صدور حکمی از سوی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منصوب شد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

مدیرکل آزمون سازی و فنی و آماری دانشگاه آزاد منصوب شد

پیام نورنا : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی محمد جواد خوشرو را به عنوان مدیرکل آزمون سازی و فنی و آماری این دانشگاه را منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : مدیرکل آزمون سازی و فنی و آماری دانشگاه آزاد منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد

پیام نورنا : وزیر علوم با صدور حکمی عزیز حبیبی ینگجه را به سمت سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم منصوب شد

پیام نورنا : وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی «معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم» را منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

معاونان فرهنگی و پژوهشی بسیج اساتید دانشگاه آزاد منصوب شد

پیام نورنا : با حکم رئیس سازمان بسیج اساتید، جانشین و معاونان فرهنگی و پژوهشی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : معاونان فرهنگی و پژوهشی بسیج اساتید دانشگاه آزاد منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

سرپرست دانشگاه آزاد واحد بندرگز منصوب شد

پیام نورنا : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی مجید محمدنژاد را به سمت سرپرست واحد بندرگز این دانشگاه منصوب کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : سرپرست دانشگاه آزاد واحد بندرگز منصوب شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM