تاریخ امتحان دو عنوان درس رشته روانشناسی تغییر کرد

امتحانات دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور تاریخ امتحان دو عنوان درس از رشته روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول ۹۷-۹۶ را تغییر داد

نوشته تاریخ امتحان دو عنوان درس رشته روانشناسی تغییر کرد اولین بار در اخبار پیام نور پدیدار شد.