برنامه دانشگاه پیام نور برای حذف آزمون های کاغذی

پیام نورنا: رئیس دانشگاه پیام نور از برنامه ریزی این دانشگاه برای حذف آزمون های کاغذی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک با افزایش تعداد آزمون های الکترونیکی آزمون های کاغذی به طور کامل حذف می شود.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : برنامه دانشگاه پیام نور برای حذف آزمون های کاغذی

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

آزمون های الکترونیکی علوم پزشکی اردیبهشت برگزار می شود

پیام نورنا : آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی و میان دوره دندانپزشکی ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار می شود.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : آزمون های الکترونیکی علوم پزشکی اردیبهشت برگزار می شود

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM