به اطلاع داوطلبان آزمون GRE تاریخ ۶ ژانویه که مرکز آزمون ایشان، سازمان سنجش (NOET) مي باشد، می رساند که آزمون طبق برنامه برگزار خواهد شد و داوطلبان از ساعت ۹ تا ۹:۳۰ پذیرش خواهند شد. توصیه می شود داوطلبان جهت حضور به موقع در مرکز برنامه ریزی مناسب داشته باشند.