اطلاعيه مركز امور مشاوران، وكلاء Ùˆ كارشناسان رسمی قوه قضائیه در باره تمديد مهلت ثبت نام آزمون‌ اخذ پروانه مشاوره خانواده سال ۱۳۹۸

اطلاعيه مركز امور مشاوران، وكلاء Ùˆ كارشناسان رسمی قوه قضائیه در باره حذÙ� گرايش رشته‌هاي تحصيلي براي ثبت‌نام Ùˆ شركت آزمون‌ اخذ پروانه مشاوره خانواده سال ۱۳۹۸ Ùˆ تمديد مهلت ثبت‌نام اين آزمون

اطلاعيه وزارت نیرو درخصوص اعلام نتایج آزمون داوطلبان آزمون استخدامي شركت هاي وابسته (غيردولتي) توزيع نيروي برق Ùˆ مديريت توليد برق (نيروگاه) مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۷ Ú©Ù‡ مرحله مصاحبه علمی را Ø·ÛŒ نموده اند

اعلام نتايج آزمون استخدامي شركت هاي وابسته (غيردولتي) وزارت نيرو سال ۱۳۹۷+اعلام نتایج شرکت های وابسته غیردولتی زیر مجموعه آب Ùˆ Ù�اضلاب

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اصلاحيه سري سوم دÙ�ترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون‌ كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۸ Ùˆ تمديد مهلت ثبت‌نام