۳ دانشگاه‌ قوی‌ کشور در رشته “نجوم”/ ضرورت توجه به تاسیس رصدخانه ملی

جدید ترین اخبار pnuna

پیام نورنا : علم نجوم به عنوان علم تجربی و مشاهداتی بر داده‌های تجربی تکیه بیشتری دارد، لذا طبیعی است هرچه امکانات و تجهیزات آموزشی این رشته در دانشگاه‌ها بیشتر باشد پیشرفت و گسترش آن نیز بیشتر خواهد بود. این در حالی است که متاسفانه یک رصدخانه‌ی مجهز در کشور وجود ندارد و دانشجویان بخش مشاهداتی رشته نجوم داده‌های خود را از رصدخانه‌های کشورهای دیگر می‌گیرند.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : 3 دانشگاه‌ قوی‌ کشور در رشته “نجوم”/ ضرورت توجه به تاسیس رصدخانه ملی

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

پاسخ دهید