کارگروه‎ اعتباربخشی آموزشی و پژوهشی تعیین شد

جدید ترین اخبار pnuna

پیام نورنا : معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: قبل از شروع سال جدید، کارگروه‎ اعتباربخشی آموزشی و پژوهشی تعیین شد و اولین کارگروه در 16 فروردین 96 در ستاد معاونت پزشکی تشکیل می‎شود.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : کارگروه‎ اعتباربخشی آموزشی و پژوهشی تعیین شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

پاسخ دهید