پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دانشگاه صنعتی اصفهان

اخبار سایت unr, کارشناسی ارشد

پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرش دانشجوی بدون آزمون ، دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون پذیرش می کند. مرجع اخبار دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی اصفهان براساس آیین نامه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ دانشجو کارشناسی ارشد بدون آزمون از دانشگاه […]

نوشته پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دانشگاه صنعتی اصفهان اولین بار در مرجع اخبار دانشگاهی پدیدار شد.

پاسخ دهید