هم صحبتی با دوستان اولویت اوقات فراغت دانشجویان خوابگاهی

جدید ترین اخبار pnuna

پیام نورنا : نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره اوقات فراغت دانشجویی نشان می دهد دانشجویان بیشترین زمان فراغت خود را به هم صحبتی با دوستان و شنیدن موسیقی اختصاص می دهند.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : هم صحبتی با دوستان اولویت اوقات فراغت دانشجویان خوابگاهی

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

پاسخ دهید