علوم تجربی دارای بیشترین داوطلب / آغاز توزیع کارت کنکور ۹۸ از ۹ تیر ماه

اخبار سایت unr

علوم تجربی دارای بیشترین داوطلب / آغاز توزیع کارت کنکور ۹۸ از ۹ تیر ماه علوم تجربی دارای بیشترین داوطلب ، تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۵ داوطلب در کنکور ۹۸ ثبت نام کرده اند که گروه علوم تجربی با بیش از ۶۳۷ هزار نفر دارای بیشرین داوطلب در کنکور است. مرجع اخبار […]

نوشته علوم تجربی دارای بیشترین داوطلب / آغاز توزیع کارت کنکور ۹۸ از ۹ تیر ماه اولین بار در مرجع اخبار دانشگاهی پدیدار شد.

پاسخ دهید