ظرفیت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران کاهش می یابد

اخبار سایت unr, کارشناسی ارشد

ظرفیت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران کاهش می یابد ظرفیت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: به‌منظور ارتقا کمی و کیفی برنامه‌های آموزشی از سال تحصیلی آینده در مقاطع PhD و کارشناس ارشد کاهش ظرفیت خواهیم داشت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از […]

نوشته ظرفیت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران کاهش می یابد اولین بار در مرجع اخبار دانشگاهی پدیدار شد.

پاسخ دهید