شرط وزارت علوم برای راه اندازی دکتری در دانشگاه های سطح ۱ و ۲

جدید ترین اخبار pnuna

پیام نورنا : معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی گفت: براساس بخشنامه وزارت علوم دانشگاه ها سطح یک و دو درصورتی می توانند دوره جدید دکتری راه اندازی کنند که یک دوره قبلی دکتری را متوقف کنند.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : شرط وزارت علوم برای راه اندازی دکتری در دانشگاه های سطح 1 و 2

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

پاسخ دهید