شرایط جدید موافقت با ایجاد دوره دکتری تخصصی اعلام شد

اخبار سایت unr

شرایط جدید موافقت با ایجاد دوره دکتری تخصصی اعلام شد شرایط جدید موافقت با ایجاد دوره دکتری تخصصی در هر یک از مؤسسات آموزش عالی اعلام شد، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دارای مجوز ملزم به اختصاص بخشی از ظرفیت سالانه به پذیرش دکتری تقاضا محور شدند. مرجع اخبار دانشگاهی به نقل از خبرنگار […]

نوشته شرایط جدید موافقت با ایجاد دوره دکتری تخصصی اعلام شد اولین بار در مرجع اخبار دانشگاهی پدیدار شد.

پاسخ دهید