سامانه احراز هویت متمرکز دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد

جدید ترین اخبار pnuna

پیام نورنا : سامانه احراز هویت متمرکز دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس https://sso.iau.ir راه اندازی شد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : سامانه احراز هویت متمرکز دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

پاسخ دهید