ساخت مرکز آموزش مهارتی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جدید ترین اخبار pnuna

پیام نورنا : معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از ساخت مرکز آموزش مهارتی، مرکز آزمون و تدوین سند بین المللی سازی این دانشگاه خبر داد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : ساخت مرکز آموزش مهارتی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

پاسخ دهید