راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مدیریت موزه در دانشگاه هنر اصفهان

جدید ترین اخبار pnuna

پیام نورنا : شورای گسترش آموزش عالی مجوز راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مدیریت موزه در دانشگاه هنر اصفهان صادر کرد.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مدیریت موزه در دانشگاه هنر اصفهان

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

پاسخ دهید