راه اندازی رشته ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه اراک

جدید ترین اخبار pnuna, کارشناسی ارشد

پیام نورنا : دانشگاه اراک در سال 97 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی پذیرش می کند.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : راه اندازی رشته ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه اراک

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

پاسخ دهید