راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد علوم شناختی – روانشناسی شناختی

اخبار سایت unr

راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد علوم شناختی – روانشناسی شناختی راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد علوم شناختی ، در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس، راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم شناختی – روانشناسی شناختی به تصویب رسید. مرجع اخبار دانشگاهی به نقل از ایسنا، در ابتدای این جلسه دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه […]

نوشته راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد علوم شناختی – روانشناسی شناختی اولین بار در مرجع اخبار دانشگاهی پدیدار شد.

پاسخ دهید