دومین دوره کارآموزی مستعدان برتر برگزار می شود

استعدادهای درخشان, جدید ترین اخبار pnuna

پیام نورنا : دومین دوره کارآموزی و کارورزی تخصصی ویژه مستعدان برتر با هدف ارتقا شناخت اجتماع نخبگانی از نیازهای واقعی جامعه از سوی بنیاد ملی نخبگان برگزار می شود.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : دومین دوره کارآموزی مستعدان برتر برگزار می شود

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

پاسخ دهید