دستور رئیس دانشگاه آزاد برای برخورد با استاد تفرقه افکن زاهدان

جدید ترین اخبار pnuna

پیام نورنا : رئیس دانشگاه آزاد دستور داد تا هیات رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی برای برخورد با استاد تفرقه افکن در دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان تشکیل شود.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : دستور رئیس دانشگاه آزاد برای برخورد با استاد تفرقه افکن زاهدان

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

پاسخ دهید