دانشگاه علوم پایه زنجان از مقطع کارشناسی ، دانشجوی دکتری می‌پذیرد

اخبار سایت unr

دانشگاه علوم پایه زنجان از مقطع کارشناسی ، دانشجوی دکتری می‌پذیرد دانشگاه علوم پایه زنجان ، معاون آموزشی، پژوهشی و اداری مالی دانشگاه از پذیرش دانشجوی دکتری از کارشناسی تا دکتری در این دانشگاه خبر داد و گفت: دانش‌آموزان سال آخر متوسطه که در کنکور پذیرفته شوند می توانند در رشته فیزیک تا دوره دکتری […]

نوشته دانشگاه علوم پایه زنجان از مقطع کارشناسی ، دانشجوی دکتری می‌پذیرد اولین بار در مرجع اخبار دانشگاهی پدیدار شد.

پاسخ دهید