دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکتری بدون آزمون پذیرش میکند

اخبار سایت unr, استعدادهای درخشان

دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکتری بدون آزمون پذیرش میکند دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکتری بدون آزمون پذیرش میکند ، دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشجوی دکتری بدون آزمون از طریق سهمیه استعدادهای درخشان پذیرش می کند. مرجع اخبار دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی آینده در ۱۱۸ […]

نوشته دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکتری بدون آزمون پذیرش میکند اولین بار در مرجع اخبار دانشگاهی پدیدار شد.

پاسخ دهید