حدنصاب نمره در انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ افزایش یافت

اخبار سایت unr

حدنصاب نمره در انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ افزایش یافت حدنصاب نمره در انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ ، بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ حدنصاب نمره علمی (نمره حاصل از میانگین وزنی نمرات خام تراز شده با توجه به ضرایب مربوطه) در همه دانشگاه ها […]

نوشته حدنصاب نمره در انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ افزایش یافت اولین بار در مرجع اخبار دانشگاهی پدیدار شد.

پاسخ دهید