جدیدترین فهرست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت علوم اعلام شد

جدید ترین اخبار pnuna

پیام نورنا : فهرست دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارت علوم بعد از سپتامبر 2018 اعلام شد ، مدارک تحصیلی صادره از موسسات ضعیف گروه (د) صرفاً تا سطح کارشناسی قابل ارزشیابی است.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : جدیدترین فهرست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت علوم اعلام شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

پاسخ دهید