تحصیل در دو رشته با یک معافیت مجاز است

اخبار سایت unr

تحصیل در دو رشته با یک معافیت مجاز است تحصیل در دو رشته با یک معافیت مجاز ، جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت:جوانان ذکور خانواده هامی توانند با معافیت اولیه تحصیلی به طور همزمان در دو رشته ادامه تحصیل دهند اما نمی توانند در دو مقطع مختلف درس بخوانند. سردار ابراهیم کریمی جانشین سازمان […]

نوشته تحصیل در دو رشته با یک معافیت مجاز است اولین بار در مرجع اخبار دانشگاهی پدیدار شد.

پاسخ دهید