بیستمین فراخوان جذب هیئت علمی اعلام شد / ثبت نام از ۱۵ بهمن ماه

اخبار سایت unr

بیستمین فراخوان جذب هیئت علمی اعلام شد / ثبت نام از ۱۵ بهمن ماه بیستمین فراخوان جذب هیئت علمی (پـیمانـی و طـرح سـربـازی) دانـشگاه‌ها و مـؤسسات آمـوزش عـالی و پژوهشی کـشور مـربوط بـه فـراخـوان بـهمن ۱۳۹۷ اعلام شد. مرجع اخبار دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، برنامه زمـانبندی بیستمین فـراخـوان […]

نوشته بیستمین فراخوان جذب هیئت علمی اعلام شد / ثبت نام از ۱۵ بهمن ماه اولین بار در مرجع اخبار دانشگاهی پدیدار شد.

پاسخ دهید