برگزاری کارگاه آموزشی کارشناسان سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی

جدید ترین اخبار pnuna

پیام نورنا : کارگاه آموزشی کارشناسان سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه های سراسر کشور را در تاریخ 19 مهر 1396 در دانشگاه الزهراء (س) برگزار می شود .

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : برگزاری کارگاه آموزشی کارشناسان سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

پاسخ دهید