برترین دانشگاه های ایران در سال ۲۰۱۶ معرفی شد

جدید ترین اخبار pnuna

پیام نورنا : بر اساس ارزیابی موسسه سایماگو ، برترین دانشگاه های ایران در سال 2016 به ترتیب به دانشگاه تهران ، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف اختصاص یافت.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : برترین دانشگاه های ایران در سال 2016 معرفی شد

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

پاسخ دهید