انجمن ارتباط با اولیا در دانشگاه شریف راه اندازی می شود

جدید ترین اخبار pnuna

پیام نورنا : رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: برنامه داریم انجمن ارتباط با اولیا که مشابه انجمن های اولیا و مربیان در مدارس است را در این دانشگاه راه اندازی کنیم.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : انجمن ارتباط با اولیا در دانشگاه شریف راه اندازی می شود

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

پاسخ دهید