اعطای تسهیلات ارزان قیمت به دانشگاه ها برای ساخت خوابگاه

جدید ترین اخبار pnuna

پیام نورنا : رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: ما می توانیم با اعطای تسهیلات ارزان قیمت به دانشگاه ها و مشارکت بخش خصوصی، در زمین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خوابگاه احداث کنیم.

برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : اعطای تسهیلات ارزان قیمت به دانشگاه ها برای ساخت خوابگاه

منبع خبر : اخبار پیام نور :: PNUNA.COM

پاسخ دهید