اصلاح مجدد آموزشی علوم پزشکی شهیدبهشتی / تعدیل پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری

اخبار سایت unr, کارشناسی ارشد

اصلاح مجدد آموزشی علوم پزشکی شهیدبهشتی / تعدیل پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری اصلاح مجدد آموزشی علوم پزشکی شهیدبهشتی ، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از اجرای اصلاح در برنامه اصلاحات آموزشی این دانشگاه و تعدیل ظرفیت های پذیرش در کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خبر داد. دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با […]

نوشته اصلاح مجدد آموزشی علوم پزشکی شهیدبهشتی / تعدیل پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری اولین بار در مرجع اخبار دانشگاهی پدیدار شد.

پاسخ دهید