اختصاص شهریه متغیر پایان‌نامه‌ های کارشناسی ارشد و دکتری به پژوهش

اخبار سایت unr, کارشناسی ارشد

اختصاص شهریه متغیر پایان‌نامه‌ های کارشناسی ارشد و دکتری به پژوهش اختصاص شهریه متغیر پایان‌نامه‌ های کارشناسی ارشد و دکتری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شهریه متغیر پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در متمم پنج ماهه بودجه ۹۷ و بودجه‌های سنواتی این دانشگاه به عنوان بودجه پژوهشی در نظر گرفته می‌شود. به گزارش خبرگزاری […]

نوشته اختصاص شهریه متغیر پایان‌نامه‌ های کارشناسی ارشد و دکتری به پژوهش اولین بار در مرجع اخبار دانشگاهی پدیدار شد.

پاسخ دهید