آمار جذب هیئت علمی در ۷ فراخوان اخیر / دانشگاه تهران در صدر جذب

اخبار سایت unr

آمار جذب هیئت علمی در ۷ فراخوان اخیر / دانشگاه تهران در صدر جذب آمار جذب هیئت علمی در ۷ فراخوان اخیر ، تعداد متقاضیان جذب هیئت علمی ۱۴۱ دانشگاه سراسری در هفت فراخوان اخیر اعلام و بررسی شد، براساس این گزارش طی این هفت فراخوان دانشگاه های برتر نسبت به سایر دانشگاه ها جذب […]

نوشته آمار جذب هیئت علمی در ۷ فراخوان اخیر / دانشگاه تهران در صدر جذب اولین بار در مرجع اخبار دانشگاهی پدیدار شد.

پاسخ دهید